direct naar inhoud van 6.4 Waterhuishouding
Plan: Carolus - De Herven
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1209

6.4 Waterhuishouding

Centraal door het plangebied loopt een watergang die in het zuidwesten van het plangebied breed uitloopt in grote waterpartij. De waterpartij heeft geen doorstroming en heeft alleen in het westen een overloopvoorziening naar de watergang ten westen van de Bruistensingel. De waterstand in de deze waterlopen bedraagt 1,80 m + NAP. In de huidige situatie is de waterpartij grotendeels dichtgegroeid met algen.

Uit boorprofielen blijkt dat de waterdiepte van de watergangen varieert tussen de 0,8 en 1,6 m. Vrijwel overal is een sliblaag aanwezig. De sliblaag heeft een dikte tussen de 0,1 en 0,4 m. Daaronder is zand aangetroffen.

Royal Haskoning heeft een watersysteemanalyse uitgevoerd voor het binnenstedelijk water van ‘s-Hertogenbosch. Hieruit is gebleken dat in de huidige situatie het waterpeil van de waterpartij op het Carolusterrein bij een neerslagsituatie van T=10 jaar boven het streefpeil komt.