direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Carolus - De Herven
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1209

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de financieel-economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan moet worden aangetoond.

Het voorliggende bestemmingsplan biedt ruimte voor de nieuwbouw van woningen. Deze ontwikkelingen vinden in hoofdzaak plaats op particulier grondeigendom en op particulier initiatief. Met de betrokken partijen is een exploitatie-overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het verhaal van kosten van voorzieningen in het openbaar gebied.


Concluderend kan worden gesteld dat ruimtelijke planvorming zoals neergelegd in dit bestemmingsplan voor Carolus - De Herven financieel-economisch uitvoerbaar is.