direct naar inhoud van 6.7 Watertoets
Plan: Carolus - De Herven
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1301

6.7 Watertoets

Door ingenieursbureau Oranjewoud is een watertoetsrapportage opgesteld.17 Begonnen is meteen (telefonisch) overleg met het waterschap Aa en Maas en de gemeente 's-Hertogenbosch waarbij de uitgangspunten zijn besproken. Vervolgens zijn de (on)mogelijkheden van het gebied in beeld gebracht en is een effectanalyse uitgevoerd. De afspraken tussen de partijen zijn neergelegd in onderstaande Waterparagraaf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1301_0012.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1301_0013.jpg"

Tabel 3 Waterparagraaf