direct naar inhoud van 1.4 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1401

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Binnen het plangebied zijn momenteel de volgende bestemmingsplannen van kracht:

  • 1. "Woongebied De Herven" (vastgesteld 21-12-1977, goedgekeurd 9-8-1978, uitspraak Kroon 6-12-1978);
  • 2. “Bruistensingel - Eerste Hervendreef ", (vastgesteld 30-8-1984, goedgekeurd 15-10-1985);
  • 3. “1966’s-Hertogenbosch Noord I”, (vastgesteld 13 januari 1966, goedgekeurd 27 maart 1968 en uitspraak Kroon 5 februari 1971)


In het bestemmingsplan “Woongebied de Herven” is ter plekke van de projectlocatie sprake van de volgende bestemmingen: Voorzieningen ten algemenen nutte en bijzondere doeleinden, (on)bebouwd, klasse VAB”, “Groenvoorzieningen”, “Verkeersdoeleinden” en “Water”. Voor een klein deel van het gebied is het bestemmingsplan “Bruistensingel – Eerste Hervendreef van toepassing. Het betreffen de gronden met de bestemming “Groen” gelegen ten noorden van het verpleeghuis de Herven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1401_0002.jpg"

Figuur 2. Bestemmingsplankaart Woongebied de Herven (geldend)

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1401_0003.jpg"

Figuur 3. Bestemmingsplankaart Bruistensingel - Eerste Hervendreef (geldend)

Voor een klein reststrookje geldt nog het bestemmingsplan “1966 ’s-Hertogenbosch Noord I”.