direct naar inhoud van 1.5 Inhoud van de toelichting
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1401

1.5 Inhoud van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt de functionele en ruimtelijke structuur van het plangebied in haar context beschreven. Het planologisch kader is opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 en 5 worden respectievelijk, de planuitgangspunten en planbeschrijving en de milieuaspecten behandeld. Hierna worden in hoofdstuk 6 en 7 de waterparagraaf en de juridisch-bestuurlijke aspecten toegelicht. Hoofdstuk 8 gaat in op de economische uitvoerbaarheid en tot slot worden de resultaten van vooroverleg en inspraak beschreven (hoofdstuk 9).