direct naar inhoud van 4.2 Programma
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1401

4.2 Programma

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad aanvaarde motie is het percentage sociale woningbouw naar boven toe bijgesteld. Dit heeft geresulteerd in een programma van circa 470 woningen:

  • minimaal 25 % in de sociale sector, waarvan minimaal de helft sociale huur (met een huurprijs binnen de grenzen van de huurtoeslag);
  • minimaal 25 % in de middeldure sector;
  • maximaal 50 % in de dure sector.


Binnen de categorie “sociaal” zullen ten minste 25 wooneenheden worden gerealiseerd voor de huisvesting van de bijzondere doelgroepen. Onder wooneenheden voor bijzondere doelgroepen wordt in deze verstaan: woonvormen voor mensen die om uiteenlopende redenen tijdelijk of permanent afhankelijk zijn van zorg of begeleiding of deze nodig hebben. De wooneenheden dienen specifiek geschikt te zijn voor deze doelgroepen en hebben extra voorzieningen, waardoor mensen met een zorgindicatie zelfstandig kunnen blijven wonen. In fysieke zin moeten in het wooncomplex zorgfuncties worden ingebracht, waarbij kan worden gedacht aan een ruimte ten behoeve van gemeenschappelijke voorzieningen en/of de realisering van een multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut of wijkverpleegkundige.