direct naar inhoud van 4.6 Beeldkwaliteitplan
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1401

4.6 Beeldkwaliteitplan

Gelijktijdig met het opstellen van een stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan voor gebouwen en de buitenruimte ontwikkeld5. Het beeldkwaliteitplan vormt een inspiratiebron en toetsingskader om de gewenste kwaliteit, samenhang en variatie te verkrijgen. Het beeldkwaliteitplan zal, op het moment dat de gemeenteraad met het plan heeft ingestemd, onderdeel gaan uitmaken van het gemeentelijke welstandsbeleid.

Het stedenbouwkundig ontwerp is de basis voor de vorm en inhoud van het beeldkwaliteitplan. Om de uitgangspunten van het ontwerp te verklaren is ervoor gekozen het plan te beschrijven middels zes thema´s die zijn verbeeld door zes symbolen in combinatie met de plankaart.

De symbolen vormen de aanzet voor de beeldkwaliteit van de appartementen, de stadswoningen en de grondgebonden woningen. Zij zijn zodanig gekozen dat er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen de hoofd- en bijzaken en de plekgebonden identiteit van het ontwerp wordt benadrukt.

  • Landschap: de identiteit van de plek en de groenstructuur;
  • Horizontaal/verticaal: de geleding van de gebouwen in relatie tot de boomopstanden;
  • Vista: openbare ruimte als contramal van de gebouwen;
  • Koppen: markante (hoogte)punten in de ruimtelijke structuur;
  • Poort: strategische toegangen in het plan;
  • Reliëf: de aansluiting van het gebouw op het maaiveld.


De symbolen hebben een specifieke volgorde en samenhang. Het landschap is het fundament van het plan en kenmerkend voor de identiteit van de plek. De gebouwen die ingepast in het landschap zijn horizontaal opgebouwd om het contrast met de bomen te onderstrepen. De specifieke positie en richting van de gebouwen zorgt voor perspectieven op de openbare ruimte. Deze vista’s hebben bijzondere oriëntatiepunten inde vormen van de koppen van de gebouwen. Deze koppen markeren eveneens de poorten tot het gebied alswel de hoofdentrees van de gebouwen. Het aanwezige reliëf en water in het terrein zorgt voor een attractief milieu op maaiveld niveau.

De appartementen en de stadswoningen worden beschouwd onderdeel uit te maken van het landschapspark, terwijl de grondgebonden woningen een zelfstandige woonbuurt vormen als overgang naar woonwijk de Herven.