direct naar inhoud van 6.2 Bodemopbouw
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1401

6.2 Bodemopbouw

Het maaiveldniveau van het terrein bedraagt circa N.A.P. +3,5m.

De regionale bodemopbouw is bepaald aan de hand van Regis, de bodemkartering van TNO. Volgens deze kartering bestaat de regionale bodemopbouw uit een deklaag van circa 20 meter met daaronder het eerste watervoerend pakket. Uit de profielbeschrijvingen van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 4,5 m -mv uit matig fijn zand bestaat. In diverse boringen zijn, in verschillende bodemlagen, lagen leem aangetroffen.