direct naar inhoud van 9.1 Vooroverleg
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1401

9.1 Vooroverleg

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de volgende instanties:

  • Provincie Noord-Brabant
  • VROM-inspectie regio Zuid
  • Waterschap Aa en Maas


Er is een schriftelijke reactie ontvangen van de Provincie Noord Brabant. Deze hebben bij brief van 4 januari 2010 geconstateerd dat de provinciale belangen goed zijn gewaarborgd. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft dan ook geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Van VROM-inspectie regio Zuid en Waterschap Aa en Maas zijn geen schriftelijke reacties ontvangen.