direct naar inhoud van 6.3 Grondwaterstanden
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1501

6.3 Grondwaterstanden

Uit het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat de grondwaterstand van het freatische grondwater varieert tussen 1,2 en 2,5 meter beneden maaiveld. Deze grondwaterstand wordt sterk beïnvloed door de waterstand in de noordelijk gelegen rivier de Maas. De regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is in noordwestelijke richting. Momenteel is de locatie bebouwd en wordt er geen (grond)wateroverlast ondervonden. Aangenomen wordt dat het plangebied voldoende ontwateringdiepte biedt voor bebouwing.