direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1401

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Doel en inhoud van het bestemmingsplan

Voorliggend rapport betreft het “bestemmingsplan Bruggen 21” van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De topografische situatie is weergegeven op afbeelding 1.1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0001.png"

Afbeelding 1.1: Topografische situatie

1.2 Aanleiding

Op het adres Bruggen 21 staat thans een woonboerderij en is een plantenkwekerij gevestigd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de sloop van de huidige woonboerderij en de bouw van een nieuwe vrijstaande woning.

1.3 Het plangebied

De kadastrale situatie is op afbeelding 1.2 weergegeven. Het plangebied omvat de kadastrale percelen, gemeente Rosmalen, sectie F, nrs. 4346 en 4482.

De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca 1500 m2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0002.png"

Afbeelding 1.2: Kadastrale situatie

1.4 Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan “Hondsberg, partiële herziening Luykershofke”:

  • vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 8 mei 1980;
  • goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 26 mei 1981;
  • onherroepelijk door uitspraak Raad van State d.d. 12 februari 1985.

Afbeelding 1.3 geeft een uitsnede van de vigerende plankaart. De ligging van het plangebied is aangegeven. Voor onderhavig plangebied zijn twee bestemmingen van toepassing.

De bestaande woning en de gronden achter (het verlengde van) de voorgevel liggen binnen de bestemming Vrijstaande eengezinshuizen met bijbehorende erven, klasse A2. Deze gronden zijn bestemd voor vrijstaande woningen met de bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen. De woning is gebouwd binnen een bouwvlak. Voorts zijn de volgende (relevante) bouwbepalingen van toepassing:

  • breedte van een eengezinshuis niet minder dan 8 m;
  • inhoud: 300 - 500 m³;
  • goothoogte: 3 - 4,75 m;
  • dakhelling: 30° - 45°;
  • afstand tot de zijdelings perceelsgrens: aan een zijde niet minder dan 3 m, aan de andere zijde niet minder dan 2 m.

De gronden vóór de voorgevel van de bestaande woning behoren tot de bestemming "Voorerf". Het oprichten van gebouwen binnen deze bestemming is niet toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0003.png"

Afbeelding 1.3: Uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan