direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1401

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

2.1 Bestaande toestand

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de ruimtelijk-functionele situatie in de wijdere en de directe omgeving van het plangebied. Tevens is een beschrijving van de bestaande toestand van het plangebied opgenomen.

2.2 Wijdere omgeving

Ontsluiting

Rosmalen ligt nabij de autosnelwegen A2 en A59 en is hiermee goed bereikbaar. De straat Bruggen is een van de oude dorpslinten vanuit het centrum van Rosmalen.

Ruimtelijk-functioneel

Het plangebied ligt aan de oostzijde van Rosmalen in een buurt met een overwegende woonfunctie.

2.3 Directe omgeving

De directe omgeving is af te lezen op afbeelding 2.2 en de fotobladen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0004.png"

Plangebied met bestaande woning Bruggen 21

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0005.png"

Plangebied met bestaande woning Bruggen 21

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0006.png"

Bestaande plantenkwekerij

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0007.png"

Bestaande plantenkwekerij

Ontsluiting

De straat Bruggen is een historisch dorpslint en is van oudsher een van de ontsluitingsstraten aan de oostzijde van Rosmalen. Onderhavig plangebied is rechtstreeks op dit lint ontsloten.

Bebouwing en functies

Zoals vermeld is de Bruggen een historisch dorplint. Kenmerkend voor dergelijke linten zijn de individuele panden uit verschillende tijdsperioden en van verschillend karakter. De bebouwing heeft in het algemeen een sobere uitstraling. Het lint heeft derhalve geen bijzondere stedenbouwkundige waarde, behoudens het feit dat het beloop van de straat al lange tijd ongewijzigd is (historisch-geografische waarde, zie paragraaf 5.6). Het bouw leidt niet tot een aanpassing van het beloop van de straat.

De perceelsbreedten aan de Bruggen variƫren tussen de 15 en 20 m. Enkele percelen zijn duidelijk breder. Onderhavig perceel heeft een breedte van 40 m, evenals het buurperceel Bruggen 19. Ten noorden en ten zuiden van de Bruggen liggen de meer planmatige uitbreidingen van Rosmalen. In de directe omgeving is sprake van een overwegende woonfunctie.

Beplanting

Het groen in de omgeving wordt gevormd door de ruime erfbeplanting op de woonpercelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1401_0008.png"

Afbeelding 2.2: directe omgeving