direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1402

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan betreft een particulier initiatief. De kosten verband houdende met de opstelling van dit bestemmingsplan alsmede de uitvoering hiervan, komen voor rekening van de initiatiefnemer. Met de initiatiefnemer is daartoe een exploitatieovereenkomst in de zogenaamde anterieure fase gesloten, waarin het kostenverhaal volledig is verzekerd en op grond waarvan het vaststellen van een Exploitatieplan achterwege kan blijven. Voor de gemeente zijn aan de ontwikkeling en uitvoering van onderhavig plan dan ook geen financiƫle consequenties verbonden. Het plan is economisch uitvoerbaar.