direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1404

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

4.1 Bouwplan

Afbeelding 4.1 geeft de situatie weer. Op bijgevoegde tekeningen is het bouwplan weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002041-1404_0011.png"

Afbeelding 4.1: Situering bouwplan

Het plangebied heeft een oppervlakte van ca 1500 m² en een breedte van ca 40 m aan de straatzijde. De diepte van het perceel bedraagt ca 40 m.

Het ontwerp van de woning is gerelateerd aan de bestaande woonboerderij op het perceel en het karakter van de woonboerderijen die van oudsher in de omgeving voorkomen.

De nieuwe woning betreft een vrijstaande woning bestaande uit één bouwlaag en zadeldak (met wolfseinden). Het bebouwd oppervlak van de woning bedraagt 110 m². De goot- en bouwhoogte bedragen ca 3,3 m respectievelijk 8,8 m. De inhoud van de woning bedraagt ca. 660 m³. De woning wordt ongeveer op de locatie van de bestaande woonboerderij gebouwd. De afstand tot de perceelgrens aan de straatzijde bedraagt ongeveer 10 m. Hiermee blijft sprake van een verspringende voorgevelrooilijn met de woning Bruggen 21 en de meer teruggelegen woning Bruggen 19. De muren worden opgetrokken in een rode baksteen. Het dak wordt bedekt met rode dakpannen, verwijzend naar de bestaande woonboerderij.

Bij de woning is een vrijstaand bijgebouw voorzien ten behoeve van een garage/berging met een oppervlakte van 30 m². De goot- en bouwhoogte bedragen 2,6 m respectievelijk 4,5 m. Het bijgebouw wordt achter de woning en in de zijdelingse perceelsgrens gebouwd. Het materiaalgebruik van de bijgebouwen is hetzelfde als voor de woningen.

Het bebouwingspercentage van het plangebied bedraagt ca 9%.

4.2 Verkeer en parkeren

De woning wordt rechtstreeks op de straat Bruggen ontsloten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande inrit.

Parkeren

Conform de gemeentelijke richtlijnen zijn 1,7 parkeerplaatsen per woning nodig. Het eigen terrein biedt voldoende ruimte om in twee parkeerplaatsen te voorzien. Hiermee wordt aan de gestelde norm voldaan. In een privaatrechtelijke overeenkomst worden de aanleg en het behoud van de parkeerplaatsen verzekerd.

4.3 Beplanting

Binnen het plangebied staat een aantal bomen. Op afbeelding 4.1 zijn de bomen aangegeven. De nummering correspondeert met onderstaand schema.

nr. soort diameter stam behouden /verwijderen

 • 1. Lijsterbes 0,25 m b
 • 2. Prunus 0,35 m b
 • 3. Berk 0,35 m b
 • 4. Prunus 0,25 m b
 • 5. Kastanje 0,25 m b
 • 6. Apeboom 0,25 m b
 • 7. Notenboom 0,25 m v
 • 8. Spar 0,25 m v
 • 9. Eik 0,35 m b
 • 10. Eik 0,60 m b
 • 11. Kastanje 0,25 m b

Ten behoeve van het bouwplan worden twee bomen (nrs. 7 en 8) gekapt. De overige bomen blijven behouden.

De bomen 1, 2 en 3 vormen samen met enkele conifeerachtigen een halfgesloten terreinafscheiding. De coniferen worden verwijderd om een meer open beeld te geven.

De overige beplanting binnen het plangebied bestaat uit erfbeplanting en de kwekerij. Na realisatie van de woning zal nieuwe erfbeplanting worden aangelegd.