direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1404

Hoofdstuk 7 Juridisch bestuurlijke aspecten

Voorliggend plan is opgezet als een zelfstandig plan. Voor wat betreft de juridische vertaling van voorliggende ontwikkelingen is gekozen voor een gedetailleerd eindplan.

Het bestemmingsplan bevat vier hoofdstukken met samenhangende bepalingen:

  • 1. Inleidende regels
  • 2. Bestemmingsregels
  • 3. Algemene regels
  • 4. Overgangs- en slotregels

Het bestemmingsplan bevat tevens één plankaart: kaart 1 - plankaart.

7.1 Hoofdstuk 1 - Inleidende regels

De artikelen 1 en 2 betreffen de Begrippen en de Wijze van meten. Artikel 1 bevat een omschrijving van de belangrijkste begrippen die in de regels en op de plankaart worden gebruikt. Vervolgens wordt in artikel 2 aangegeven op welke wijze wordt gemeten bij de toepassing van de in de juridische regeling gegeven maten.

7.2 Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels

De bestemmingsregels zijn conform de SVBP2008 opgebouwd. Voor voorliggend bestemmingsplan is de bestemming Wonen opgenomen:

Wonen (artikel 3)

De bestemming Wonen is van toepassing op het gehele plangebied. Voorts is een bouwvlak, met bebouwingstypologie en bebouwingshoogten, opgenomen. De gemeente ’s-Hertogenbosch hanteert standaard een bouwhoogte die maximaal 5,5 m (5 meter + 10% via de algemene ontheffingsregel) groter is dan de goothoogte. In voorliggend plan is een goothoogte van 3,5 m opgenomen met de bijbehorende bouwhoogte van 9,0 m. Indien nodig kan met behulp van de algemene ontheffingsregel in artikel 5 onder a (10%-regel) een hogere bouwhoogte worden verkregen.

7.3 Hoofdstuk 3 - Algemene regels

Dit hoofdstuk bevat de Anti-dubbeltelregel, Algemene ontheffingsregels en Algemene procedureregels.

7.4 Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn de Overgangsregels en de Slotregel opgenomen.