direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding herziening
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

1.1 Aanleiding herziening

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de wens van een initiatiefnemer voor de herstructurering van zijn bedrijfsgebouwen op het perceel gelegen aan de Kruisstraat 39a te Rosmalen.

Initiatiefnemer is voornemens het perceel te herontwikkelen door sloop van een deel van de bestaande bebouwing en oprichting van nieuwe bedrijfsbebouwing en een kleindierenverblijf. Voor de oprichting van een deel van de nieuwe bedrijfsbebouwing dient het bebouwingspercentage van het bouwvlak te worden opgehoogd. Daarnaast komt het nieuwe kleindierenverblijf buiten het bestaande bouwvlak. Hiervoor dient het bouwvlak te worden aangepast. De nieuwe bebouwing kan na aanpassing van de verbeelding (plankaart) worden gerealiseerd binnen de vigerende planvoorschriften van de bestemming "Bedrijven". De regels van de bestemming "Bedrijf" in dit bestemmingsplan komen derhalve inhoudelijk zo veel mogelijk overeen met de voorschriften van de bestemming "Bedrijven" in het oorspronkelijke bestemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat". Na de partiƫle herziening van het bestemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat" zal het bouwplan voldoen aan het geldende bestemmingsplan ter plaatse en kan een bouwvergunning worden verleend.

Een deel van de nieuwbouw van de bedrijfsbebouwing is reeds passend binnen het vigerende bestemmingsplan (hiervoor is zelfs al een bouwvergunning verleend in 2002). Voor de herziening van het bestemmingsplan is de keuze gemaakt om alle gronden behorend bij het bedrijf, voor zover niet binnen het bestemmingsplan "Buitengebied" gelegen, mee te nemen in het plangebied. Op deze wijze wordt een eenduidige regeling voor de gronden van het bedrijf opgenomen.