direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

4.1 Bebouwing

Initiatiefnemer is voornemens om een gedeelte van de bestaande bebouwing te slopen en een nieuwe bedrijfsruimte op te richten. Daarnaast wil hij het aanwezige kleindierenverblijf vernieuwen.

Initiatiefnemer wil de verouderde en niet meer functionele bedrijfsruimtes slopen. De totale oppervlakte van deze te slopen bedrijfsruimtes bedraagt circa 1.105 m². Tevens wordt een gedeelte van de bedrijfsruimte (circa 95 m²) achter de woning gesloopt, om een grotere toegang te krijgen naar de nieuw te bouwen loods. De totale te slopen oppervlakte bedraagt daarmee circa 1.200 m².

Na het slopen van de voorgenoemde bedrijfsruimtes blijft nog totaal circa 870 m² bedrijfsruimte over.

De bedrijfsruimte achter de woning (circa 405 m²) zal dienst gaan doen als kantoor-berging-kantine-showroom. De nieuw te bouwen loods/bedrijfsruimte met een oppervlakte van circa 935 m² wordt gebruikt als magazijn/werkplaats en stallingsruimte/opslagruimte. Tevens is een sanitaire ruimte aanwezig.

De bedrijfsruimte links van de inrit zal dienst gaan doen als garage, showroom en stallingsruimte werktuigen (circa 465 m²). De nieuwe uitbreiding achter deze bedrijfsruimte wordt als opslagruimte gebruikt (circa 100 m²). Deze laatstgenoemde uitbreiding is weliswaar nieuwbouw ten opzichte van de feitelijke bestaande bebouwing, maar is wel reeds vergund door middel van een bouwvergunning. Deze uitbreiding was namelijk al mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. In het kader van dit bestemmingsplan betreft het dan ook geen ontwikkeling, maar wordt deze uitbreiding gezien als een (juridisch) bestaande situatie.

De totale oppervlakte van de bestaande en nieuwe bedrijfsruimtes bedraagt circa 1.905 m². Het nieuw te bouwen kleindierenverblijf heeft een oppervlakte van 40 m². De bestaande bedrijfsinrit/verharding wordt uitgebreid ter plaatse van de nieuwe bedrijfsruimtes tot tegen het nieuwe kleindierenverblijf. Ter plaatse van de rechterzijde kleindierenverblijf en achterzijde loods wordt een wasplaats voor machines/werktuigen gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002076-1301_0002.jpg"

Afbeelding bebouwing plangebied inclusief ligging nieuwbouw en te slopen bebouwing

De bedrijfsruimte heeft een goothoogte van 4,5 meter en een bouwhoogte van 6 meter. De wanden worden geheel in metselwerk uitgevoerd. Het hemelwater van de bedrijfsruimte wordt afgevoerd naar de zaksloot ter plaatse van de achtergevel, en in de beplantingsstrook. De nieuwe bedrijfsruimte wordt aan linker- en achterzijde geheel ingeplant, volgens een erfbeplantingsplan.

Het kleindierenverblijf heeft een goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 4,5 meter. De wanden worden uitgevoerd in metselwerk, net als de bedrijfsruimte. De kleurstelling van de nieuwe bedrijfsruimtes worden afgestemd op de kleuren van de bestaande bedrijfsruimtes. De bouwhoogten van de nieuwe bedrijfsruimtes zijn in overeenstemming met bestaande bouwhoogten.