direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Waterparagraaf
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

Hoofdstuk 6 Waterparagraaf

Het doel van het Waterplan "Waterstad 's-Hertogenbosch" (14 juli 2009) is het bereiken van een veilig en een duurzaam watersysteem in en om 's-Hertogenbosch, waarbij zo goed mogelijk aan de wensen van alle belanghebbenden tegemoet wordt gekomen. Het Waterplan betreft een koepelplan voor alle waterzaken. Het gaat daarbij om de gewenste inrichting en het beheer van oppervlaktewater en grondwater, als ook om de afvoer van hemelwater en afvalwater.

Het Waterplan omvat het gemeenschappelijk beleid van gemeente en de waterschappen. Dit gemeenschappelijke beleid moet leiden tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta. De bijdrage aan energiebesparing vanuit het watersysteem zijn verkend met het oog op de doelstelling om in 2050 als stad klimaatneutraal te zijn. Ambities zijn hierbij verwoord naar beleid op hoofdlijnen. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGrp) is het beleid ten aanzien van afvalwater, regenwater en grondwater verder uitgewerkt.

Onderhavige ontwikkeling is besproken met het Waterschap tijdens het watertoetsoverleg van 9 april 2009. Voor deze ontwikkeling is afgesproken dat indien het mogelijk is, waterberging op eigen terrein dient plaats te vinden. Het gebied waarbinnen het plan valt, bevat een gemengd rioleringstelsel, dat via een rioolgemaal zijn rioolwater verpompt naar het centrale riool. Van daaruit wordt het water getransporteerd naar een nabijgelegen rioolgemaal. Dit gemaal transporteert het water naar een rioolwaterzuivering. Het verharde oppervlak binnen het plangebied wordt niet vergroot ten opzichte van de bestaande toestand. De afvoer van hemelwater (afvloeiing over het eigen perceel) dient te worden gehandhaafd (stand-stil beginsel). Het hemelwater van de bedrijfsruimte wordt afgevoerd naar de zaksloot ter plaatse van de achtergevel en in de beplantingsstrook.