direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat”, en een klein deel binnen het bestemmingsplan "Kruisstraat". Om de beoogde bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken is een partiële herziening van het betsemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat" nodig. De kosten die de gemeente maakt vanuit haar publiekrechtelijke taak om de planologische herziening te realiseren, worden gedekt door de hiervoor geldende leges. Aanvullende kosten voor de gemeente zijn niet aan de orde. De herstructurering vindt plaats door de initiatiefnemer voor eigen rekening en risico.

Eventuele planschadeclaims zijn middels een planschaderisico-overeenkomst afgedekt. De planschadekosten komen, evenals de kosten van de feitelijke realisatie, ten laste van de initiatiefnemer.

Samenvattend kan gesteld worden dat het plan financieel haalbaar is.