direct naar inhoud van 9.1 Inspraak
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

9.1 Inspraak

Ingevolge de gemeentelijke Inspraakverordening is voor het voorontwerpbestemmingsplan een inspraakprocedure gevoerd. Het voorontwerp is daarvoor vanaf 22 februari 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd, met de mogelijkheid om binnen die periode op het plan (mondeling dan wel schriftelijk) te reageren. Tijdens deze tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend c.q. ontvangen.