direct naar inhoud van 9.2 Vooroverleg
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

9.2 Vooroverleg

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan de volgende instanties:

  • Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant;
  • Waterschap Aa en Maas;
  • VROM-inspectie regio Zuid.

Hierop is één reactie binnen gekomen. Hieronder is de ingekomen vooroverlegreactie samengevat weergegeven en voorzien van gemeentelijk commentaar.

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant, schriftelijk reactie d.d. 10 maart 2010

Reactie: Het voorontwerp geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Gemeentelijk commentaar: Voor kennisgeving aangenomen.