direct naar inhoud van Artikel 6 Water
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. oever;
  • b. water;
  • c. waterberging;
  • d. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals openbare verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, verhardingen, taluds, bermen, kunstwerken, oeverbeschoeiingen en kademuren.
Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtnmeing van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.