direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Geldend bestemmingsplan

In het gebied waarin de schietbaan en het hondendressuurcentrum worden ontwikkeld, geldt bestemmingsplan Maaspoort-Oud Empel (vastgesteld op 22 februari 2006, goedgekeurd op 27 juni 2006). De meeste gronden zijn aangeduid als 'Agrarisch gebied met landschappelijke waarde' en zijn bestemd voor agrarisch doeleinden met behoud van het visueel open karakter van het landschap. Een strook parallel aan de Wasweg valt binnen de bestemming 'Verkeer en verblijf'.

De landschappelijke waarde van het gebied wordt beschermd door middel van een aanlegvergunningstelsel: het is er verboden bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld, het vellen en/of rooien van houtgewas en waardevolle houtopstanden, het scheuren van grasland, het omzetten van grasland in bouwland ten behoeve van veevoedergewassen et cetera.

Afbeelding 2: geldende bestemmingen