direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke structuur
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Ruimtelijke structuur

De wijk Maaspoort is vanaf eind jaren '70 ontwikkeld en bestaat uit langgerekte woonbuurten met uiteenlopende karakters die zich straalsgewijs ten noorden van de Noorderplas uitstrekken tot aan de Maasuiterwaarden. Uitlopers van het uiterwaardengebied dringen als groene wiggen diep de wijk binnen en scheiden de verschillende woonbuurten. De sportvoorzieningen zijn in een strook langs de A2 en de A59 gelegen.

Het plangebied ligt tussen de woonbuurt Maasstroom en de rijksweg A2 in, in een groene wig die aansluit op het gebied van de Maasuiterwaarden. Hier vinden verschillende recreatieve functies hun plek zoals volkstuinen, een speeltuin en een hondenuitlaatplek. Op dit moment is het plangebied in gebruik als weiland omgeven door sloten aan de west-, noord- en oostzijde. De Wasweg aan de westkant, begeleid door een rij bomen, ontsluit het gebied richting het noorden en het zuiden. De oostzijde grenst aan het talud en de geluidswal van de rijksweg A2. Aan de noordkant bevindt zich een bosplantsoen. De zuidkant grenst aan het perceel van de boerderij Wasweg 1.

Afbeelding 3: projectgebied richting zuiden