direct naar inhoud van 3.11 Duurzaamheid
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Duurzaamheid

Gemeente 's-Hertogenbosch stelt eisen ten aanzien van duurzaam en energiebewust bouwen, die gebaseerd zijn op het Nationaal pluspakket Utiliteitsbouw. In combinatie met dit pakket hanteert de gemeente 's-Hertogenbosch drie speerpunten:

  • de energieprestatie van het gebouw levert ten minste een reductie van de CO2-uitstoot van 25% ten opzichte van de eisen uit het bouwbesluit;
  • de hemelwaterafvoer moet gebeuren door infiltratie in de bodem of oppervlakkige afvoer naar het oppervlaktewater of via een gescheiden rioolstelsel. In de watertoets wordt bepaald wat de mogelijkheden van de betreffende locatie zijn. Voor de afwegingen met betrekking tot de hemelwaterafvoer wordt verwezen naar Hoofdstuk 4 Waterparagraaf;
  • er dient uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen te worden toegepast. Dit moet worden aangetoond met het FSC-certificaat. Er wordt uitsluitend gewerkt met FSC-gecertificeerde toeleveranciers.
  • Het gebruik van uitlogende materialen is niet toegestaan. De voorkeur gaat uit naar het toepassen van bijvoorbeeld kunststof, waarbij geen uitloging van het materiaal optreedt.

Dit pakket van maatregelen realiseert gemeente 's-Hertogenbosch zoveel mogelijk via een mix van instrumenten (bestemmingsplan, (bouw)vergunningen, privaatrechtelijke overeenkomsten en transacties).