direct naar inhoud van 3.7 Licht
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Licht

Binnen het plangebied worden drie hondensportvelden aangelegd. Deze sportvelden worden kunstmatig verlicht met lichtmasten, zodat ook in de avonduren hiervan gebruik kan worden gemaakt. Elke verlichtingsinstallatie heeft, hoe goed ook ontworpen, effect op de omgeving rondom het object of het terrein dat verlicht wordt. De afstand van de hondensportvelden tot de dichtst bij gelegen woningen aan de Harmoniepolder is circa 100 meter en afstand tot de boerderij Wasweg 1 is circa 150 meter. Gezien de afstand tot woningen en de ervaringen (elders) is lichthinder ter plaatse van gevels in de avonduren hier niet te verwachten.

Zoals in paragraaf 3.4 al met betrekking tot flora en fauna is opgemerkt, moet de verlichting van het hondendressuurcentrum en het parkeerterrein 's avonds zoveel mogelijk worden beperkt, in elk geval tot de trainingstijden. Bij de aanleg van de verlichting moet worden beoordeeld in hoeverre deze van invloed is de vleermuizen en steenuilen waarvan de aanwezigheid in de directe omgeving van het plangebied aannemelijk is.