direct naar inhoud van 3.8 Luchtkwaliteit
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Luchtkwaliteit

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en de hierop gebaseerde AMvB's met betrekking tot de luchtkwaliteit. De ontwikkeling genereert maximaal 200 extra verkeersbewegingen. Met deze toename van het aantal verkeersbewegingen is sprake van een project dat valt binnen de definitie van 'Niet in betekende mate'. Dit houdt in dat geen sprake is van een relevante verslechtering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit van het plangebied direct naast de rijksweg A2 is zwaarbelast. Echter, aangezien personen slechts een beperkte hoeveelheid tijd doorbrengen op deze locatie is het verantwoord dat deze ontwikkelingen hier plaatsvinden.