direct naar inhoud van 5.2 Functionele structuur
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Functionele structuur

Aansluitend op de al aanwezige functies in de zone tussen Maaspoort en de rijksweg A2 wordt het plangebied ingevuld met sportfuncties. Beide clubgebouwen, de velden van de hondensportvereniging en de restlocatie hebben een brede bestemming: naast hondensport en binnenschietbanen zijn ze voor een brede sport- en recreatiefunctie inzetbaar, mits de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast. Niettemin zijn de onderzoeken gericht op de komst van een hondensportvereniging en een schietvereniging: de mate van geluid-, licht- en verkeershinder van een andere sportclub of een andere vereniging zal hooguit gelijk zijn aan die van beide beoogde verenigingen. Omdat de schietbunker alleen als zodanig bruikbaar is, krijgt deze een bijzondere aanduiding.

Tussen de Wasweg en de nieuwe faciliteiten komt een groenstrook te liggen. Het terrein wordt ontsloten via een nieuwe centraal in het plangebied aan te leggen ontsluitingsweg die aansluit op de Wasweg. De extra verkeersbewegingen als gevolg van de realisatie van de nieuwe faciliteiten leiden niet tot verkeersproblemen.

Achter het clubgebouw en de bunker van de schietvereniging, ten zuiden van de nieuwe toegangsweg, komen de parkeerplaatsen die door de verenigingen worden gebruikt. Het aantal parkeerplaatsen - circa zestig - is in eerste instantie gebaseerd op de reƫle behoefte van beide verenigingen en is in tweede instanties opgehoogd om ook op piekmomenten alle auto's op eigen terrein te kunnen opvangen. Het aantal parkeerplaatsen is bovendien ruim voldoende als de restlocatie voor een vereniging wordt aangewend. Wordt het aantal parkeerplaatsen vergeleken met het vereiste aantal bij overeenkomende functies in de Nota Parkeernormen (zie paragraaf 3.2.3), dan wordt ruimschoots voldaan aan de door de gemeente gehanteerde parkeernormen.

Afbeelding 6: schets toekomstige situatie richting zuiden