direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Financieel-economische aspecten
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Financieel-economische aspecten

De huidige bestemmingsplanwijziging maakt de vestiging van onder andere een hondensportvereniging en een schietvereniging mogelijk. De kosten voor bouw- en woonrijpmaken worden binnen de gemeentelijk grondexploitatie Maaspoort opgevangen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat het thans voorliggende plan financieel-economisch haalbaar is.