direct naar inhoud van 3.4 Provinciaal beleid
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1301

3.4 Provinciaal beleid

Het perceel is gelegen in de Agrarische Hoofdstructuur landbouw van de interim-Structuurvisie van de Provincie Noord-Brabant (AHS landbouw en openheid) en ligt in het primair landbouwontwikkelingsgebied van het Reconstructieplan Maas en Meierij. Het verzoek om uitbreiding van het bouwblok past daardoor in het ruimtelijke beleid en ontmoet vanuit dat perspectief geen enkel bezwaar.