direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1301

Hoofdstuk 5 Juridisch bestuurlijke aspecten

De planwijziging voorziet in een wijziging van de bestemming 'Agrarisch gebied (AG)' waarbij een intensieve veehouderij is aangeduid, gekoppeld aan het bouwperceel, in de bestemming 'Agrarisch' met de aanduidingen 'bouwvlak' en 'intensieve veehouderij', waarbij de omvang van het agrarisch bouwblok vergroot wordt en de nieuwbouwmogelijkheden verschuiven in zuidoostelijke richting.

Er vindt een uitbreiding van het bouwperceel (bouwvlak) ten behoeve van de intensieve veehouderij plaats. Daarnaast heeft een verandering van de bestemmingsnaam plaatsgevonden, om aan te sluiten bij de voorgeschreven standaarden van de Standaard Vergelijkbaarbaarheid Bestemmingsplannen (SVBP) 2008. Laatstgenoemde verandering betreft uitsluitend een technische en niet een inhoudelijke wijziging. Inhoudelijk gezien blijft het dezelfde bestemming. Er wordt voor de inhoudelijke regeling dan ook verwezen naar de bestemming 'Agrarisch gebied' van het bestemmingsplan "Buitengebied". Conform de SVBP 2008 is ook de term 'bouwperceel' vervangen door 'bouwvlak'.

Op onderhavig wijzigingsplan zijn de bestaande voorschriften van het bestemmingsplan “Buitengebied” van toepassing. Het wijzigingsplan gaat als het ware onderdeel uitmaken van dit moederplan.