direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1301

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

Het bouwplan leidt tot een meer doelmatige bedrijfsvoering. De locatie wordt door de initiatiefnemer voor eigen rekening en risico ontwikkeld. De planschadekosten komen voor rekening van de initiatiefnemer. Hiervoor is een kostenverhaalsovereenkomst met initiatiefnemer gesloten, waardoor het kostenverhaal in het kader van de Grondexploitatiewet verzekerd is. Samenvattend kan gesteld worden dat het plan financieel haalbaar is.