direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1302

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplanEerste Hoefsteeg 7 van de gemeente 's Hertogenbosch.

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0796.0002110-1302 met de bijbehorende regels.

1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.6 bestemmingsplan Buitengebied

het bestemmingsplan Buitengebied, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. 29 juni 2001, (gedeeltelijk) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
d.d. 29 januari 2002, nr. 769223, en (gedeeltelijk) goedgekeurd door de Afdeling rechtspraak van Raad van State d.d. 11 juni 2003, nr. 200201253/1.

1.7 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.8 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.