direct naar inhoud van Artikel 2 Agrarisch
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1302

Artikel 2 Agrarisch

Na gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 4.2.9 van het bestemmingsplan Buitengebied, waarbij wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch', waaronder wordt verstaan de bestemming 'Agrarisch gebied' als bedoeld in artikel 8 van het bestemmingsplan Buitengebied, met de aanduidingen 'bouwvlak' en 'intensieve veehouderij', waaronder wordt verstaan de nadere aanwijzingen 'bouwperceel' respectievelijk 'intensieve veehouderij' als bedoeld in het bestemmingsplan Buitengebied, zijn de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied, voor zover relevant en met uitzondering van artikel 38 (slotbepaling), van overeenkomstige toepassing.