direct naar inhoud van 2.7 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

2.7 Bedrijven en milieuzonering

De volgende bedrijvigheid is in de omgeving van het woongebied Meerendonk aanwezig:

  • gemeentelijke composteerinrichting. Deze is niet meer in gebruik;
  • gemeentelijk milieustation met de mogelijkheid van een beperkte inzet van een puinbreker. Gemeente 's-Hertogenbosh streeft naar verplaatsing van het gemeentelijk milieustation naar bedrijventerrein Treurenburg per 1 januari 2012 (zie paragraaf 2.3.2). De verplaatsing van het milieustation is voor dit projectbesluit nog niet noodzakelijk maar wel voor de ontwikkeling van de 2e fase van de Meerendonk;
  • bedrijvencomplex De Kruithoorn. Ter plekke van het bedrijvencomplex De Kruithoorn zijn totnogtoe bedrijven tot milieucategorie 4 toegestaan. In de praktijk is hiervan geen sprake. Omdat de gemeente eigenaar is van grond en opstallen en in voorontwerpbestemmingsplan Zuid de toegestane milieucategorie├źn zijn beperkt tot maximaal 3.2 leveren de gevestigde bedrijven ook in de toekomst geen hinder op;
  • gemeentelijk wijkonderkomen Poeldonk. Het wijkonderkomen Poeldonk kent slechts een beperkte hindercirkel. De meest relevante aspecten geluid en stof overtreffen niet de toegestane belastingen op de Brede Bossche School.
  • bedrijventerrein Zuid 1966, met onder andere de betoncentrale Mebin en de margarinefabriek Campina. De school ligt binnen de geluidcontour van bedrijventerrein Zuid 1966. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 2.8;
  • kantorenpark De Pettelaer. Het kantorenpark De Pettelaer kent geen relevante hindercontouren ten opzichte van deze school.

Naast geluidgevoelig voor de omgeving vormt (het gebruik) van de school ook een bron van geluid. Op basis van de richtlijn Bedrijven en Milieuzonering bedraagt de aanbevolen afstand tot woningen in de omgeving 30 meter. De woningen liggen aan de overzijde van een weg op circa 25 meter. De indeling van de school is zodanig dat de speelplaats wordt afgeschermd door het schoolgebouw. De parkeerplaatsen voor het halen en brengen van de kinderen liggen ten noorden en westen van de school, de woningen ten zuiden ervan. De hoorbaarheid van de school wordt hierdoor beperkt en vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling ervan.