direct naar inhoud van 1.3 Ligging en begrenzing plangebied
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het voorliggende bestemmingsplan "Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan" heeft betrekking op de LPG-opslagtank behorende bij het tankstation aan de Jan Heijmanslaan in Hintham. De begrenzing van het plangebied is op het hierna volgende kaartje aangegeven en wordt gevormd door:

  • in het noorden: de noordelijke perceelsgrens van het tankstation aan de Jan Heijmanslaan en (het verlengde van) de zijgevel van de flat aan Hoogveld;
  • in het oosten: de groenstrook ten oosten van het parkeerterrein behorende bij de flat aan Hoogveld;
  • in het zuiden: de perceelsgrens van de woningen die ten zuiden van de Jan Heijmanslaan zijn gelegen;
  • in het westen: de westelijke perceelsgrens van het tankstation aan de Jan Heijmanslaan

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002159-1201_0001.jpg"

Figuur 1: plangebied bestemmingsplan "Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan"