direct naar inhoud van 2.1 Ontstaansgeschiedenis
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

2.1 Ontstaansgeschiedenis

Het historische dorp Hintham is in zijn geheel verweven geraakt met het steeds verder uitdijende stadslichaam van 's-Hertogenbosch. Hintham maakte al in de middeleeuwen deel uit van de Heerlijkheid 's-Hertogenbosch.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002159-1201_0002.jpg"

Figuur 2: Historische kaart dorp Hintham

Hintham ligt aan de rand van de polder van het rivierengebied. De bebouwing heeft zich vanaf 1300 ontwikkeld op de hoger gelegen dekzandruggen en dijken. Het straatdorp ontwikkelde zich langs de belangrijke verbinding van 's-Hertogenbosch via Grave naar Nijmegen. Langs de Graafse Baan ontstond lineaire bebouwing. Vanuit het dorp was er een verbinding met Rosmalen via de Tweeberg, de Rosmalense dijk en de Dorpsstraat. Deze structuur is inmiddels sterk aangetast door de aanleg van de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen en van de snelweg A2. Vanuit Hintham werd begin 19de eeuw de eerste provinciale weg via de Wamberg (Oude Bossche Baan) en Berlicum naar kasteel Heeswijk aangelegd (Gouverneursweg).

Het buurtschap Hintham behoorde oorspronkelijk bij de parochie van Sint-Lambertus (Rosmalen). Rond 1900 telde het dorp ongeveer 600 inwoners. In 1910 kreeg de gemeenschap een eigen kerk en ontstond de
St. Annaparochie van Hintham. De ontwikkeling van het verkeer zorgde voor een steeds scherpere tweedeling van het dorp.

Kort na de oorlog kreeg het dorp een bescheiden uitbreiding aan de noordzijde, beter bekend onder de naam Heijmansdorp (Wilhelminastraat). Hintham-zuid werd in de jaren '60 van de vorige eeuw ontwikkeld. De ophoging geschiedde met zand uit de Steenen Kameren Plas. Deze plas diende tevens als zandvang ter voorkoming van het dichtslibben van het riviertje De Aa. De wijk werd aanvankelijk opgezet voor de vrije sector, maar uiteindelijk voorzag het programma ook in sociale woningbouw. De eerste flatwoningen verschenen op Rosmalens grondgebied. Het plan bevatte naast woningen ook winkels, scholen en voorzieningen.