direct naar inhoud van 2.4 Cultuurhistorie
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

2.4 Cultuurhistorie

2.4.1 Cultuurhistorie

In de voorafgaande paragrafen is omschreven hoe Hintham, waarvan het plangebied deel uitmaakt, is ontstaan en wat de belangrijkste functionele en ruimtelijke karakteristieken zijn. Vanuit cultureel en historisch oogpunt gezien is echter niet alles van evenveel “waarde”.

Het gebied Hintham-zuid, waarvan het plangebied deel van uitmaakt, is grotendeels gebouwd in de jaren '60 van de vorige eeuw. Dit gebied bestaat uit een min of meer rastervormig stratenpatroon met bebouwing die voornamelijk bestaat uit een aantal varianten op één en hetzelfde woningtype en flats. Binnen het plangebied vormt het tankstation de enige bebouwing.