direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De huidige situatie
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

Hoofdstuk 2 De huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt allereerst de ontstaansgeschiedenis van Hintham, waarvan het plangebied deel uitmaakt, kort belicht. Vervolgens komt de huidige situatie met betrekking tot de ruimtelijke structuur en de functionele structuur aan de orde.