direct naar inhoud van 7.1 Inleiding
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

7.1 Inleiding

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De eerste twee onderdelen zijn juridisch bindend, de toelichting is juridisch niet bindend maar helpt bij de interpretatie van de verbeelding en de regels.

De regels zijn als volgt ingedeeld:

  • Inleidende regels. De inleidende regels (artikel 1 en 2) lichten de begrippen toe die in de regels voorkomen en ook de wijze van meten (hoogte, diepte et cetera) die moet worden gehanteerd.
  • Bestemmingsregels. De bestemmingsregels (artikel 3 tot en met 5) bevatten voor elke bestemming een omschrijving van de doeleinden en bouwregels.
  • Algemene regels. De algemene regels (artikel 6 tot en met 9) bevatten algemene – voor alle bestemmingen geldende – regels zoals algemene bouwregels en aanduidingsregels.
  • Overgangs- en slotregels. De laatste twee artikelen (artikel 10 en 11) betreffen achtereenvolgens het overgangsrecht en de slotregel.