direct naar inhoud van 7.3 Bestemmingsregels
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

7.3 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf

Het tankstation aan de Jan Heijmanslaan is bestemd als "Bedrijf". Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan die passen binnen de Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging die als "Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging" onderdeel van de regels is. Gebouwen mogen worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak.

Op de verbeelding is ook een aanduiding "verkoopverkooppunt motorbrandstoffen met lpg" opgenomen, waarmee de verkoop van motorbrandstoffen met bijbehorende voorzieningen en de verkoop van een weggebonden assortiment aan goederen, rookartikelen en kleine etens- en drinkwaren mogelijk is.

Artikel 4 Groen

Relatief grote groenvoorzieningen (grote perken en plantsoenen, parken) zijn bestemd als "Groen". Kleinere groenvoorzieningen (bermen, kleine perken en plantsoenen) zijn onderdeel van de bestemming "Verkeer". Ook fiets- en voetpaden ondergeschikte voorzieningen zoals speel- en sportvoorzieningen waaronder wijkspeelplaatsen maken deel uit van de bestemming.

Artikel 5 Verkeer

Deze gronden zijn primair bestemd voor voorzieningen van verkeer en verblijf. Wegen, fiets- en voetpaden en bouwwerken ten behoeve van de functie zijn binnen deze bestemming toegestaan.