direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Met BP Europe SE - BP Nederland wordt een overeenkomst gesloten om de kosten die noodzakelijk zijn voor de verplaatsing van de opslagtank te regelen. De fysieke kosten, zoals de kosten voor de verplaatsing van de tank en aanleg van leidingen, komen voor rekening van de exploitant. Een deel van de plankosten wordt gedekt met subsidie van de provincie via het project 'Brabant Veiliger'. Eventuele extra plankosten worden verhaald op de exploitant. Hiermee is het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk en bovendien niet mogelijk, omdat er geen sprake is van een bouwplan zoals opgenomen in de Grondexploitatiewet.