direct naar inhoud van 2.2 Bestaande situatie
Plan: De Hoef e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1301

2.2 Bestaande situatie

De Hoef is van oorsprong een wat lager gelegen en natter gebied. Mede om deze reden is het gebied lange tijd gevrijwaard gebleven van bebouwing waardoor het gebied zijn groene karakter heeft behouden en een bijzondere kwaliteit binnen de structuur van Rosmalen vervult. De Hoef heeft uitlopers in de beide richtingen. Samen vormen ze de groene mal tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Rosmalen.

Het oostelijk deel van De Hoef heeft een gemengd karakter met voorzieningen zoals een middelbare school (Rodenborchcollege), een sporthal en een jeughonk (jongerencentrum Number One). Het Rodenborchcollege is een school voor voorgezet onderwijs voor vmbto-t , havo en vwo. Het jongerencentrum is gevestigd in een van de kleinere gebouwen aan de T.M. Kortenhorstlaan (meest zuidelijk gelegen). In het gebouw ten noorden hiervan zijn de Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen en scouting Rosmalen gevestigd. Verder is er een Jongeren Ontmoetingsplaats aanwezig.

Bijzonder is dat de gebouwde voorzieningen in dit deel van De Hoef als paviljoens in het groen worden ervaren, met name vanuit de Deken van Roestellaan. De ruime afstanden tussen de bebouwing en de parkachtige inrichting aan de randen dragen hier in belangrijke mate toe bij. Het gebied tussen de sporthal en het voormalige cultureel centrum 'de Bron' wordt vrijwel geheel benut ten behoeve van parkeren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002047-1301_0004.png"

De bestaande situatie

Het westelijk deel van de Hoef bestaat voor een groot gedeelte uit voetbalvelden. Deze zijn lange tijd gebruikt door voetbalvereniging OJC. Inmiddels heeft OJC een nieuw voetbalcomplex in De Groote Wielen en is deze functie in de Hoef komen te vervallen. Rondom het voormalige voetbalterrein liggen diverse sport- en recreatievoorzieningen. Van oost naar west liggen hier tennisvelden, het kantoor van de handboogvereniging, een overdekte handboogbaan, zwembad Kwekkelstijn en speeltuin 't Kwekkeltje (de speeltuin valt grotendeels buiten dit bestemmingsplan). Ten zuiden en ten westen van het zwembad ligt een parkeerterrein ten behoeve van de voormalige voetbalvelden, de speeltuin en het zwembad.

Kennmerkend voor dit deel van De Hoef zijn de dichte houtsingels langs de diverse terreinen en langs het spoor en de Deken van Roestellaan. Deze houtsingels bepalen in sterke mate het groene karakter van het gebied. Het geeft het gebied echter ook een introvert karakter. Dit wordt versterkt door de beperkte toegankelijkheid. Openbaar zijn de parkeerterreinen, de toegangsweg vanuit de Sportlaan en de fietspaden die het zuidelijk deel van het sportcomplex doorkruizen. De rest van het gebied is op dit moment deels afgesloten met hekwerken.

Het meest westelijke deel van De Hoef, gelegen tussen de Molenstraat en het voetbalcomplex heeft een openbaar karakter. Het bestaat uit een parkachtig gebied met aangrenzend grondgebonden woningen. In dit gebied ligt een wijkspeelplaats.

Direct ten noorden van De Hoef ligt het station Rosmalen. Het station bevindt zich op circa 500 meter vanaf het centrum van Rosmalen, de Kom Rosmalen. Tegenover het station, ter plekke van het voormalige stadskantoor aan de Hoff van Hollantlaan is het sociaal cultureel centrum voor Rosmalen, Perron 3, gerealiseerd. De Hoef is tevens op korte afstand van de Molenhoekpassage gelegen, een winkelcentrum gericht op de dagelijkse boodschappen van de bewoners in Rosmalen en omgeving. De combinatie van voorzieningen en groen in de directe omgeving kan De Hoef tot een bijzonder woongebied voor de toekomst maken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002047-1301_0005.png"

 • 1. Middelbare school (Rodenborchcollege)
 • 2. Sporthal
 • 3. Herman Broeren school
 • 4. Vereniging arbeidsongeschikten Rosmalen, scouting Rosmalen
 • 5. Jeugdhonk (jongerencentrum Number One)
 • 6. Tennisvelden
 • 7. Kantoor handboogvereniging
 • 8. Overdekte handboogbaan
 • 9. Zwembad Kwekkelstijn
 • 10. Speeltuin 't Kwekkeltje
 • 11. Parkeerterrein
 • 12. Station Rosmalen
 • 13. Sociaal cultureel centrum, Perron 3

Functies plangebied