direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1401

Hoofdstuk 1 Inleiding

Op 27 januari 2004 is door de gemeenteraad besloten om sportpark De Hoef te herontwikkelen als een nieuw woongebied voor Rosmalen. Op het voormalige voetbalcomplex van OJC Rosmalen zullen circa 250 woningen worden gerealiseerd, een nieuw ouderencentrum voor De Annenborch en maatschappelijke functies. Het uitgangspunt voor deze buurt is "Wonen in en aan het groen".

In 2008 is gestart met de eerste fase van het plan. De spil in deze fase is De Annenborch waar bewoners zorg op maat kunnen krijgen variërend van zware verpleegzorg tot wonen met zorg. Direct naast De Annenborch komt een appartementencomplex voor senioren waarbij direct of op termijn zorg kan worden ingekocht (het Hofgebouw). Tenslotte kan er ten zuiden van station Rosmalen en noordelijk van de Annenborch een gebouw worden gerealiseerd met medische voorzieningen en/of kantoorfuncties en, op de bovenste verdieping, zorggerelateerde wooneenheden (bijvoorbeeld ten behoeve van woongroep “HoorUs”).

De bovenstaande functies worden door woningstichting De Kleine Meierij ontwikkeld, vooruitlopend op het onderhavige bestemmingsplan De Hoef e.o. Dit is gebeurd op basis van artikel 19 lid 1 WRO-procedures. In het voorliggende bestemmingsplan zijn de bouwplannen van de Annenborch, het Hofgebouw en het medisch centrum vrijwel 1-op-1 overgenomen. Dit deel van het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter.

Het bestemmingsplan "De Hoef e.o." biedt tevens het planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van de overige nieuwbouw in De Hoef. Het gaat daarbij om twee wooncomplexen ten westen van het Hofgebouw en circa 100 grondgebonden woningen nabij de Sportlaan.

Het bestemmingsplan "De Hoef e.o." heeft voor een belangrijk deel een ontwikkelend karakter. Het plangebied waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft betreft echter een groter gebied dan het gebied waarop de grootste ontwikkelingen plaatsvinden. Om een actueel en dekkend juridisch planologisch instrumentarium te hebben voor de zuidelijke woonbuurten van Rosmalen, is ervoor gekozen naadloos aan te sluiten op het bestemmingsplan Molenhoek-Sparrenburg. Dit betekent dat in het nieuwe bestemmingsplan "De Hoef e.o." ook het zwembad Kwekkelstijn is meegenomen, de handbooghal van De Vrolijke Schutters, het kantoor van de Nederlandse Handboogbond en het tenniscomplex van tennisvereniging Rosmalen. Het gebied tussen de Deken van Roestellaan, de T.M. Kortenhorstlaan en het spoor zijn eveneens onderdeel van dit bestemmingsplan. In dit gebied liggen het Rodenborchcollege, sporthal De Hazelaar, en enkele kleinere gebouwen met maatschappelijke functies. In 2010 start hier de bouw van een school voor speciaal onderwijs (Herman Broerenschool). Dit deel van het bestemmingsplan heeft voornamelijk een conserverend karakter.