direct naar inhoud van 2.1 Landschappelijke en historische achtergrond
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1401

2.1 Landschappelijke en historische achtergrond

Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van de stad 's-Hertogenbosch op de oost-west verlopende dekzandrug die zich van Oss naar 's-Hertogenbosch uitstrekt. Het terrein bevindt zich ten zuidoosten van de oude dorpskern van Rosmalen. Her plangebied valt grotendeels in een laagte op deze dekzandrug. Het zuidelijke deel valt nog net op de overgang naar de hogere dekzandrug. Hierop bevond zich tot in het begin van de 20e eeuw de buurtschap Molenhoek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002047-1401_0003.png"

Uitsnede kadastrale minuut 1832, met linksonder buurtschap de Molenhoek

In het lager gelegen deel van het gebied is in de 19e eeuw geen bewoning geweest, uit kaarten blijkt dat dit veel natter is geweest en dat het gebied als grasland in gebruik was. In het meest zuidwestelijke deel was blijkens de kadastrale minuut de buurtschap Molenhoek gelegen die mogelijk al veel ouder is. De oude toponiemen van het gebied zijn het Hoekje en de Kattenbosch. Het gebied dat aangeduid is als de Hoef is zuidelijker gelegen dan het gebied van het bestemmingsplan (de benaming van het bestemmingsplan is in historisch opzicht dan ook niet juist).