direct naar inhoud van 2.3 Groen
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1401

2.3 Groen

De Hoef is onderdeel van een “droge, Lange lijn” uit de Landschapsvisie 's-Hertogenbosch van 1999, een groene recreatieve verbinding/ader tussen een van de Bossche Buitens en een natuurgebied in de stad van enige omvang. De groene ader door De Hoef verbindt het Bossche Buiten “Hooge Heide” met de toekomstige groene verbindingszone die zal worden aangelegd tussen de nieuwe Zuid-Willemsvaart en het stedelijke gebied van Rosmalen en De Groote Wielen. Ongeveer in het hart van Rosmalen, ter plekke van sportpark De Hoef, verbreedt de ader zich en vormt het een groene enclave. Deze enclave wordt echter met name ervaren vanuit de doorgaande routes langs de Deken van Roestellaan en in mindere mate vanaf de Molenstraat. Ter plekke van het sportpark is de relatie met de aangrenzende woonbuurten relatief beperkt. Dit komt doordat het sportpark vrijwel niet toegankelijk is voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Slechts enkele van de aangrenzende woningen langs de Sportlaan oriënteren zich op het gebied. Door de dichte beplanting aan de randen is er bovendien nauwelijks zicht op het centrale plandeel van De Hoef. Ten oosten van de Deken van Roestellaan is De Hoef minder introvert van karakter.

De bestaande groenstructuur wordt voor een groot deel gevormd door de houtsingels op de perceelsgrenzen van de voetbalvelden, de recreatieve voorzieningen en het spoor. Deze singels bestaan uit opgaande struikbeplanting en solitaire bomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002047-1401_0006.png"

De groenstructuur

In het profiel van de Deken van Roestellaan staan in de berm tussen het fietspad en de weg een grote hoeveelheid volwassen bomen. Hierdoor heeft deze laan een zeer groene uitstraling. Dit wordt versterkt door de bomen en heesters op de aangrenzende percelen aan weerszijden van de weg. Vanaf de zuidelijke entree, waar de Deken van Roestellaan de stuifduinen doorsnijdt, kenmerkt de weg zich door haar groene karakter. Naast het profiel van de weg speelt hierbij de beleving vanuit de weg een grote rol. Deze beleving varieert van bosachtig in het zuidelijke gedeelte, parkachtig ter plekke van De Hoef tot een dorps karakter ten noorden van het spoor.

De bomen in het profiel van de Sportlaan die voor een deel binnen dit bestemmingsplan valt, zijn beeldbepalend in de groene omgeving, de bomen voor het zwembad horen daarbij. De bomen en heesters langs het spoortalud vormen een groene buffer tussen het spoor en de omgeving en verhult de nabijheid van het spoor.

De T.M. Kortenhorstlaan gelegen ten oosten van De Hoef kenmerkt zich eveneens door zijn groene karakter. Deze laan sluit door het groene karakter geheel aan bij de naastgelegen wijk Sparrenburg.

Bij de ontwikkelingen in het westelijke en oostelijke deel van de Hoef is zoveel mogelijk uitgegaan van het behoud en de inpassing van de aanwezige groenstructuren.