direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1401

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan De Hoef e.o. is financieel-economisch getoetst. Voor de herontwikkeling tot woningbouw is een grondexploitatie opgesteld waarbij is uitgegaan van woningbouw in het dure en middeldure segment. In het plan zijn eveneens een aantal appartementencomplexen opgenomen welke, gelet op de marktomstandigheden, op dit moment moeilijk verkoopbaar zijn. Vooralsnog wordt geen heroverweging in het programma voorgesteld omdat de ligging zich bij uitstek leent voor deze woningbouwontwikkeling.

Bij de actualisatie van de grondexploitatie zijn onlangs de verwachte negatieve effecten van de kredietcrisis verwerkt, zoals vertraagde gronduitgifte en lagere grondopbrengsten als gevolg van onder druk staande VON-prijzen. Voor dit negatieve effect is in 2009 een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

Op de locatie van het huidige sociaal cultureel centrum De Bron aan de T.M. Kortenhorstlaan 2 te Rosmalen realiseert de gemeente nieuwbouw voor o.a. de Herman Broerenschool (voortgezet speciaal onderwijs).

De kosten die hiermee samenhangen, zoals de stichtingskosten van de school, aanpassingen infrastructuur, parkeren en herinrichting groen is o.b.v. het integraal huisvestingsplan onderwijs een krediet toegekend bij de primaire begroting 2009.

Samenvattend kan gesteld worden dat de ruimtelijke ontwikkelingen voor bestemmingsplan De Hoef e.o. financieel-economisch uitvoerbaar zijn.