direct naar inhoud van 4.1 Ruimtelijke en functionele uitgangspunten
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1501

4.1 Ruimtelijke en functionele uitgangspunten

De ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het gebied zijn vastgelegd in diverse, bestuurlijk geaccordeerde, stukken.

Het stedenbouwkundige plan voor De Hoef is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch op 23 januari 2007 en vormt het ruimtelijke kader voor de planologische procedures die nodig zijn om de geplande nieuwbouw te kunnen realiseren.