direct naar inhoud van 4.3 De Hoef-Oost
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1501

4.3 De Hoef-Oost

4.3.1 Voorzieningen

In het plangebied is het Rodenborch college gelegen. Een school voor voortgezet onderwijs voor vmbo-t, havo en vwo. Deze school telt circa 900 leerlingen. Onder meer vanwege de woningbouw in De Groote Wielen is hier een groei voorzien tot circa 1100 leerlingen in de komende jaren. De omvang van het schoolgebouw is in beginsel groot genoeg om die groei op te vangen. Het is nog niet aan te geven of na deze tijd verdere groei en daarmee capaciteitsuitbreiding van het schoolgebouw aan de orde zal zijn. Om mogelijke toekomstige ontwikkelingen niet te frustreren zal in het voorliggend bestemmingsplan wel rekening worden gehouden met een mogelijke capaciteitsuitbreiding.

Aan de T.M. Kortenhorstlaan zijn enkele kleinere gebouwen gevestigd met een maatschappelijke functie. Een daarvan is jongerencentrum Number One. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een mogelijke kleine uitbreiding van het gebouw. In het andere gebouw zijn de Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen en scouting Rosmalen gehuisvest. Er is tevens Jongeren Ontmoetingsplaats aanwezig.

In 2010 start op de locatie van voormalig cultureel centrum 'De Bron' de bouw van een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar (Herman Broerenschool). De omvang van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is moeilijk te voorspellen en is sterk onderhevig aan beleidsbeslissingen in de komende jaren.

4.3.2 Openbare ruimte

De gebouwen in dit deel van de Hoef staan als losse paviljoens in het groen. De nieuwe school krijgt een hoogte van twee bouwlagen en zal volgens ditzelfde principe worden gesitueerd.

Het maaiveld is grotendeel ingericht met gras en bomen. De bestaande volwassen bomen worden met de ontwikkeling van de nieuwe school zoveel mogelijk gehandhaafd. Het terrein ten zuiden van het Rodenborchcollege wordt extensief beheerd om te bezien in hoeverre het mogelijk is door een aanpassing in beheer een vlindervriendelijke omgeving te creƫren. Omdat het speciaal onderwijs betreft worden de leerlingen met taxibusjes gehaald en gebracht.

Ten behoeve van deze busjes en het personeel van de school worden er ten westen en ten noorden van de school nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het bestaande noordelijke parkeerterrein is heringericht en geoptimaliseerd. Het parkeerterrein wordt overdag gebruikt door het Rodenborchcollege en de Herman Broerenschool en in de avonduren door Sporthal de Hazelaar.

Dwars over het terrein ligt in een noord-zuidgeoriƫnteerd fietspad dat in verbinding staat met de doorgaande fietsroute langs het spoor en via een nieuwe oversteekplek over de Deken van Roestellaan aan zal sluiten op het vrijliggende fietspad ten westen hiervan.