direct naar inhoud van 5.2 Overige hinder
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1501

5.2 Overige hinder

Het tennispark van tennisvereniging Rosmalen grenst aan het meest oostelijk gelegen bouwblok. De tennisbanen zijn voorzien van lichtmasten die mogelijk lichthinder kunnen veroorzaken. Hiertoe is een lichthinder onderzoek uitgevoerd (bijlage 5). Uit het onderzoek blijk blijkt dat op de gemeten punten geen lichthinder optreedt, de gemeten waarden (1 lux) liggen ver onder de norm (10 lux voor woongebieden). Daarnaast wordt ten behoeve van geluidshinder van de tennisbaan een geluidsluwe zijde gemaakt worden, bijvoorbeeld door een groene geluidswal. Dit zal ook een gunstig effect hebben op de lichthinder, omdat deze wand dicht is.